Lichtwerkers: Helen van angst meegenomen uit vorige levens

 

Door Lea van der Eem 

Januari 2018

 

 

Al vaker heb ik in artikelen kort iets geschreven over ervaringen in vorige levens. In dit artikel ga ik dieper in op pijnlijke ervaringen van lichtwerkers in vorige levens, de impact op dit leven en hoe deze ervaringen geheeld kunnen worden.

 

 

Angst geworteld in vorige levens

 

Steeds vaker zie ik hoe angst die nu wordt gevoeld, geworteld is in vorige levens. Angst bij lichtwerkers gaat vooral over angst om jezelf te laten zien in wie je werkelijk bent. Angst om helemaal hier op aarde te zijn. Angst om je lichaam echt te bewonen en af te dalen in je buik. Angst om je licht te laten zien. Angst om met intuïtieve vermogens en jouw waarheid naar buiten te treden.

 

Wanneer je niet hebt geleerd om met angst om te gaan, ben je geneigd om het niet te willen voelen. Veel gevoelige lichtwerkers trekken hun energie terug uit het lichaam en in het hoofd of daarbuiten. Of ze houden hun energie diep weggestopt in zichzelf, goed verborgen voor de buitenwereld en mensen die niet dieper dan de oppervlakte kunnen kijken. En vaak ook weggestopt voor zichzelf.

 

 

Voorbeelden van vorige levens

 

Voorbeeld 1:

Een man is zeer intuïtief. In zijn kindertijd reageerde zijn omgeving, vanuit onwetendheid, afkeurend op deze gevoeligheid. Daardoor heeft hij zijn intuïtieve vermogens lang op de achtergrond gehouden. Nu is hij zover dat hij steeds meer in contact komt met zijn innerlijke wijsheid en hij wil dit graag verder ontwikkelen. Hij heeft inmiddels mensen in zijn leven gecreëerd die dit proces willen ondersteunen. Tegelijkertijd merkt hij dat hij angst voelt om meer met zijn intuïtie naar buiten te komen en dat maakt hem terughoudend.


In een van zijn eerdere levens is zijn intuïtie niet herkend als wijsheid. Mensen die aan de macht waren, waren minder ontwikkeld dan hij. In feite boezemde hij hen angst in. In dat leven is hij opgesloten en gemarteld om zijn intuïtieve gaven.
In een ander leven werden zijn wijsheid en intuïtie wel herkend, maar had hij er geen vrije beschikking over. Hij werd gedwongen zijn talenten te ontwikkelen richting een kant die hij zelf niet op wilde. De  mensen die macht over hem hadden gebruikten zijn intuïtieve vermogens voor duistere doeleinden gericht op overheersing en macht over anderen.

De angst om met zijn intuïtie/innerlijk weten naar buiten te komen is voor deze man groter dan reëel is in zijn huidige leefsituatie.

 

Voorbeeld 2:

Een vrouw is aan het groeien in haar bewustzijn. Zij begint op te merken dat zij vooral leeft in haar hoofd en weinig contact heeft met haar lichaam. Zij voelt het verlangen om dieper in zichzelf te komen en weet dat het contact met haar lijf hiervoor de ingang is. Tegelijkertijd voelt zij angst om meer haar lichaam in te gaan en echt aanwezig te zijn in haar buik en bekkengebied.

In een van haar eerdere levens heeft zij traumatische ervaringen opgedaan als seksslavin. Zij had niet de beschikking over haar eigen lichaam en seksualiteit. Zij werd ont-kracht.


In een ander leven had zij goed contact met het innerlijke licht in haar buik, met haar intuïtie en wijsheid. De machthebbers in haar leefgemeenschap waren bang voor haar energie en kracht. Zij werd verstoten naar buiten de veilige stadsmuren. Het is haar niet gelukt om in haar eentje te overleven.

Door deze ervaringen is het voor deze vrouw moeilijk om contact met haar buik en kracht te maken. Er ligt veel oude pijn in dit gebied opgeslagen door haar eerdere ervaringen als seksslavin en het is eng om daar naartoe te gaan.
Ook draagt zij oude angst met zich mee om verstoten te worden als zij zichzelf, met al haar innerlijke wijsheid, laat zien. De angst en het onvermogen om in haar lichaam aanwezig te zijn, is voor haar wel voelbaar, maar zij voelt niet de dieperliggende reden.

 

 

Gevoelens in dit leven

 

De wonden die zijn gemaakt in vorige levens zijn meegenomen in je huidige incarnatie. Al voor je geboorte zijn de situaties die je tegen zou komen in dit leven zo uitgekozen, dat deze wonden getriggerd zouden worden. Dit gebeurt al in je kindertijd, zodat de oude wonden “aan” komen te staan. Ook in je verdere leven blijf je mensen en situaties tegenkomen die jouw wonden triggeren. Dat is onderdeel van het leven op aarde en ervaringen opdoen in de dualiteit.
Elke keer als een oude wond wordt getriggerd en daarmee in het bewustzijn komt, is dat een mogelijkheid om die wond (een stukje) te helen. Zolang een wond onbewust of onder de oppervlakte blijft, heb je geen toegang en wordt er niet geheeld.

 

 

Helen van angst meegenomen uit vorige levens

 

Losmaken van verhalen

 

De angst of pijn die je voelt, wordt soms wel getriggerd door mensen of situaties in dit leven, maar zij zijn niet de oorzaak. Als je (nog) niet zo bewust bent, kun je makkelijk blijven hangen in de “verhalen” die nu in je leven zijn. De oorzaak van je gevoelens leg je neer bij de mensen om je heen of de situatie waarin jij je bevindt.

Door het uitbreiden van je bewustzijn kan je deze “verhalen”, die ontstaan in je hoofd, los gaan zien van je buitenwereld. Je wordt je bewust dat het een gevoel is, in jou, dat is geworteld in en meegenomen uit vorige levens.

 

Het is fijn om je te realiseren dat er in dit leven, hier in Nederland, geen werkelijke onveiligheid is. Ook niet als mensen je niet aardig vinden, je niet wordt gezien en begrepen in wie je bent of je partner je bedriegt en verlaat. Dit zijn “slechts” omstandigheden die jouw oude wonden triggeren. Zij zijn daarmee uitnodigingen om dieper in jezelf te gaan en deze wonden te helen.

Hoe bang, alleen en ellendig je je soms ook kan voelen, er is in feite niets werkelijk bedreigends aan de hand. Je hebt altijd te eten, kleren en een huis. Er kunnen altijd weer nieuwe mensen in je leven komen. Je kunt niet worden opgesloten, gemarteld of gedood om wie je bent.

Je mag steeds meer bewustzijn creëren over jouw verhalen over je huidige situatie, bij de gevoelens van angst of pijn die je hebt.
Die verhalen ont-krachten je namelijk. Ze trekken je in je hoofd, weg uit je lichaam, uit je aarding en daarmee uit je kracht.

 

Wanneer je verder gaat in het ontwikkelen van bewustzijn, zal je merken dat de gevoelens die in jou opgeslagen liggen, ook naar boven kunnen komen zonder dat er triggers zijn vanuit je omgeving. Je kan je opeens, zomaar uit het niks, angstig of gespannen voelen of pijn in je hart ervaren.

Deze gevoelens vragen van jou niets anders dan liefdevolle aandacht.

 

 

Aanwezig zijn bij gevoelens in je lichaam

 

De meeste mensen hebben niet geleerd om op een fijne manier om te gaan met gevoelens als angst, spanning en pijn. Het is heel gangbaar om “weg” te gaan als deze gevoelens zich aandienen. Maar wat deze gevoelens nodig hebben is juist dat jij aanwezig blijft. Het is nodig dat jij deze “moeilijke” gevoelens omringt met liefdevolle aandacht en bewustzijn. Je mag aanwezig blijven bij alles wat je voelt. Ook bij groot verdriet, heftige pijn en intense angst.

Jij mag jouw aandacht en energie stapje voor stapje terug leiden naar de plaatsen in jezelf waar je je ooit eens hebt teruggetrokken.

 

 

Veiligheid creëren in jezelf

 

Veiligheid zit vooral in jezelf. Als jij er niet helemaal bent, wordt het onveilig. Jij hebt dan geen energetische grenzen, waardoor iedereen zomaar met zijn energie bij jou naar binnen kan wandelen. En omdat je je niet bewust bent van de vaste grond onder je voeten, voel je geen vertrouwen.
Veiligheid en vertrouwen creëer je door aanwezig te zijn in jezelf, door jezelf in je lichaam te aarden. Als jij er bent, in jezelf en voor jezelf, voel jij je veilig. Als jij meer aanwezig bent, liefdevol en begripvol voor jezelf, zal dit weerspiegeld gaan worden door je buitenwereld.

 

 

Nieuwetijdsbegeleider

 

Bovenstaande punten kun je proberen alleen te doorlopen. Als lichtwerker zit het vaak in je systeem om te denken dat je alles beter zelf en alleen kan doen. Ook dat is een gevoel dat je hebt meegenomen uit vorige levens. Levens waarin jij er alleen voor stond om vanuit het licht te willen leven.
Maar soms is het heel fijn als je begeleiding krijgt van iemand die deze stappen van binnenuit, door eigen ervaring, kent. Iemand die jou liefdevol laat voelen hoe je met gevoelens als angst en pijn om kan gaan. Iemand die jou ondersteunt om contact te maken met plekken in jezelf die je eng vindt en gewend bent om te ontwijken. Iemand die jou helderheid en nieuwe inzichten geeft, rust en vertrouwen. Iemand die jou laat voelen hoe je dichter bij jezelf komt en hoe je jezelf meer kan vullen met jouw energie en licht.
Alleen al de ervaring van begeleiding vragen en je te laten steunen in jouw proces, kan helend zijn.

 

 

Wat is heling?

 

Helen is aanwezig zijn bij alles wat je voelt.
Helen is contact maken met die plekken in jezelf die je eerder te eng vond om naartoe te gaan.
Helen is stapje voor stapje terug komen bij de plaatsen in jezelf waar je jouw energie had teruggetrokken.

 

Dit is wat heling is:

Het brengen van bewustzijn, vertrouwen, licht, ruimte, liefde en helderheid…
op plaatsen waar deze eerder afwezig waren.
Op plaatsen waar het eerder donker en troebel was, gevuld met angst, gebrek, pijn en onveiligheid…

 

Heling is niet iets wat in één keer plaats vindt. Heling is een proces. Telkens een laagje dieper.

 

 

Mijn proces

 

Ook voor mijzelf geldt dat het in verschillende vorige levens niet veilig was om met mijn visie, intuïtieve vermogens en waarheid naar buiten te treden. Daardoor heb ik me in dit leven lang klein gehouden. Er was veel innerlijke groei, doorzettingsvermogen en vertrouwen in mezelf voor nodig om telkens weer verder te kunnen gaan. Maar stapje voor stapje ben ik mijn plek in aan het nemen. De plek die voor mij is bedoeld. Het schrijven van artikelen is onderdeel van het proces om mijzelf meer te laten zien en dragen daardoor bij aan mijn eigen heling.

 

Ook al lees jij dit pas veel later, op het moment dat ik dit schrijf is het nog de eerste week van januari. Vroeg genoeg voor een nieuwjaarswens :-). 
Ik wens je heel veel heling, aanwezigheid en licht toe, zodat jij jouw licht steeds meer kan belichamen.

 

Liefs Lea