Geld is een gevolg, geen doel

 

Lea van der Eem

Februari 2020

 

 

 

GELD IS EEN GEVOLG, GEEN DOEL

 

Jarenlang heb ik met heel weinig geld geleefd. Ik wist niet hoe ik daar verandering in kon brengen, terwijl ik tegelijkertijd trouw was aan mezelf en mijn behoefte aan rust, tijd alleen en bezig zijn met mijn innerlijke ontwikkeling.

 

Ongeveer 7 jaar geleden zei een fijne vriend tegen me 'Wees goed voor jezelf en alles komt goed, ook rondom het thema geld'.

Ik heb die woorden opgeschreven, heel lang bewaard en regelmatig terug gelezen.

 

Ik dacht toen dat ik al heel goed voor mezelf zorgde, maar als ik nu terugkijk had ik eigenlijk nog geen idee ...

 

De afgelopen jaren ben ik de dieperliggende betekenis van goed zijn voor mezelf steeds meer gaan voelen. Ik begrijp hoe waar de woorden van deze vriend waren en zijn. Samengaand met het proces van mezelf leren kennen, begrijpen wie ik in wezen ben en wat mijn taak is in dit leven tijdens dit grote transformatieproces, waarvan wij allen onderdeel zijn.

 

Tegelijkertijd is dit proces natuurlijk nooit af of klaar, maar kan zich telkens verder verdiepen.

 

Inderdaad is met het toenemen van dit begrip van en liefde naar meZelf ook de hoeveelheid geld die naar me toe komt en door mijn leven stroomt, gegroeid.

 

Telkens als de stroom even stagneert of als ik merk dat ik me zorgen begin te maken, is het nodig om opnieuw mijn aandacht naar binnen te richten en de verbinding met meZelf en de bron te herstellen en verdiepen. Zo kom ik weer in vertrouwen, in mijn stroom en komt er ook weer naar me toe wat mij verder brengt en ondersteunt om te kunnen doen waarvoor ik hier ben...

 

Ook geld kan mij ondersteunen bij het uitvoeren van mijn missie.

 

💓 Lea

 

 

1 of 2 keer per maand is er  een lichtactivatie

om mensen die aan het ontwaken zijn te begeleiden bij verschillende thema's.

Wil je meer weten?   

 

 

Er is een groot aanbod van audio opnames die jou begeleiden

bij jouw innerlijke processen in deze bijzondere tijd.

Elke opname schijnt licht in een specifiek thema,

brengt jou dieper in je  lichaam en dichter bij jeZelf,

verruimt je bewustzijn en verhoogt je trilling.  


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07