De energie van 2019: creatiekracht & ‘thrive’

Lea van der Eem

December 2018

Lieve mensen, wat is het (alweer) een intens jaar geweest! Als je terugkijkt op 2018 zal je zien dat er enorm veel is gebeurd. Er zijn veel oude thema’s naar boven gekomen en er zijn diepere lagen oud zeer doorvoeld. Je hebt enorm veel gevoelens doorleefd en oude energie losgelaten. Je bent zoveel bewuster geworden en gegroeid. Je mag dit echt gaan zien! Zien hoe je je hebt ontwikkeld geeft de stevige basis die je volgend jaar nodig hebt om verder te kunnen groeien en bloeien.

 

 

Waardering voor jezelf

 

Dit is de tijd om de groei die jij het afgelopen jaar hebt doorgemaakt te erkennen. Geef jezelf de waardering voor je moed, kracht en doorzettingsvermogen die je verdient. Je hebt bergen met innerlijk en energetisch werk verzet. De energetische veranderingen zijn enorm als je jezelf vergelijkt met het begin van dit jaar.

 

Daar mag je van genieten de laatste dagen van dit jaar. Geef jezelf maar de rust om het allemaal te zien, evalueren en te laten bezinken.

 

Stevige basis

 

Alle ontwikkelingen in 2018 hebben voor jou een meer solide basis gecreëerd. Ook al voelt het soms nog wankel en durf je er nog niet op te vertrouwen, in de loop van 2019 zal je merken dat je echt steviger staat. Al het werk van dit jaar en de afgelopen jaren is niet voor niets geweest. Je weet beter wie je bent, begrijpt meer van het proces dat je doormaakt en wat de overgang naar de nieuwe tijd inhoudt. Ook jouw aandeel in deze transformatietijd is al duidelijker geworden en dat zal het komende jaar alleen maar verder groeien.

Wat je dit jaar vooral innerlijk hebt ontwikkeld en waar je al wel de (voorzichtige) eerste stappen in de buitenwereld hebt gezet, zal komend jaar steviger worden en nog meer vorm krijgen. De basis voor dit alles is dit jaar gelegd en in 2019 kan het alleen maar gaan groeien.

 

 

Ga naar binnen

 

Je hoeft op dit moment nog niet te weten of bedenken hoe je die verdere groei vorm gaat geven. Je mag echt eerst uitrusten en de verbinding met jezelf verdiepen. Je terugtrekken in jezelf in deze donkere dagen. Van daaruit wordt op het juiste moment vanzelf duidelijk welke stappen je weer naar buiten kan nemen. Vertrouw maar op jezelf, de bron en de innerlijke leiding die er voor jou is. De bron laat zich voelen in jouw innerlijk. Neem maar je tijd om ‘niets’ te doen. Neem maar je tijd om in je lichaam aanwezig te zijn. Neem maar de ruimte om uit te dijen in energie en de tijd. Rek de tijd maar uit, neem je tijd, ga er helemaal in. Daar zal je jezelf vinden.

 

 

Uit de slachtofferenergie

 

In 2018 zijn we ons bewuster geworden van de slachtofferenergie die we met ons meedragen. Dit is een vertrouwde energie voor veel mensen. Slachtofferenergie heeft misschien een wat negatieve lading, maar het is ook gewoon een 3D-energie om te ervaren en doorleven. Als slachtoffer overkomen dingen je, zonder dat je weet hoe je dit kan veranderen. Je voelt je machteloos. Als slachtoffer geef je andere mensen of omstandigheden de schuld van wat jij voelt en meemaakt.

Je bent je niet bewust van jouw vermogen tot zelf vormgeven en creëren van jouw werkelijkheid.

Het komende jaar zal de bewustwording rondom slachtofferenergie zich verder verdiepen. Je gaat nog meer herkennen waar jij, subtiel of minder subtiel, de slachtofferenergie met je meedraagt en leeft. Door je dit bewust te worden, kan je op een nog dieper niveau loslaten en maak je ruimte voor transformatie en voor het nieuwe.

 

 

Creatiekracht

 

Als je dit jaar goed hebt opgelet, heb je gezien dat er lessen naar je toe zijn gekomen om beter te begrijpen hoe je invloed uit kan oefenen op jouw werkelijkheid. Dus hoe je jouw energie kan richten en gebruiken om je leven meer vorm te geven zoals dat aansluit bij hoe jij het van binnen voelt en wenst.

Je gaat je weer verder losmaken van je richten op ‘problemen’, op alles wat er ‘mis’ is, op wat vastzit en niet stroomt. Veel mensen die de afgelopen jaren het innerlijk werk hebben gedaan, kunnen in 2019 grote stappen maken in de shift naar de focus op het zien van de lessen in elke situatie en de  mogelijkheden tot groei naar meer licht, ruimte, verbinding, liefde, vrijheid, overvloed en vertrouwen.

2019 is het jaar waarin je je vermogen om te creëren vanuit jouw energie meer zal begrijpen dan voorheen. Je gaat flinke stappen maken in het ontdekken van en leren gebruiken van jouw energie. Je keert de kracht van intenties vanuit de verbinding met je buik kennen. Je kan leren jouw energie te gebruiken en richten en je zo bewust worden van jouw creatiekracht.

 


‘Thrive’

 

In 2019 kan je (nog) meer met jezelf naar buiten komen en jezelf laten zien.
Ik kwam pas voor het eerst het Engelse woord ‘thrive’ tegen en voelde me onmiddellijk aangetrokken tot de energie, nog voordat ik wist wat het betekende.
Thrive-energie is van toepassing op 2019. Het is een grootse energie, die in de Nederlandse vertaling vele woorden krijgt:
bloeien, floreren, welvaren, succesvol zijn, gezond zijn, groeien, ruimte krijgen, ontplooien, vooruitkomen, tot volle bloei komen.

Om meer tot bloei te komen mag datgene wat jou daar nog van weerhoudt in het licht komen. Dus alles wat jou bedrukt, terug houdt, klein houdt en onzeker maakt. Je mag dat allemaal onder ogen zien, zodat het kan transformeren en jouw weg om tot bloei te komen wordt vrijgemaakt.

 

 

Volle bloei

 

Als jij de afgelopen jaren als zwaar en intens hebt ervaren en dit hebt aangegrepen om jouw innerlijke werk te doen, dieper in jezelf bent gegaan, je lessen onder ogen hebt zien en oude ballast hebt opgeruimd, dan is 2019 het jaar waarin jij vruchten zal kunnen plukken.
Vanuit de diepere verbinding met jezelf, zal je jouw creatiekracht meer leren begrijpen en gebruiken en zal jij kunnen bloeien en floreren, zoals je niet eerder hebt meegemaakt.

 

 


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07