Leren gebruiken van je creatie- & manifestatiekracht

Lea van der Eem

September  2019

 

   

 

 

Alles op aarde is ooit gecreëerd of gemanifesteerd. Een boom, een bos, een huis, een stad een mens, een boek, enz.

Niks was er ‘opeens’. Alles is ontstaan vanuit een wens, idee of intentie en is begonnen als energie. Daarna kon het gaan groeien, stapje voor stapje. Eerst sterker worden in energie, om uiteindelijk in materie vorm te kunnen krijgen. Er kunnen geen fysieke realiteiten ontstaan, zonder dat dit is voortgekomen uit energie zonder tastbare vorm.

Als mens creëer je vanuit jouw energie, bewust of onbewust, en krijgt jouw energie vorm in de aardse realiteit. Jij bent een krachtige creator. Waarschijnlijk meer dan je je bewust bent.

 

 

Niet bewust-zijn brengt onmacht

 

Creëren betekent hier ‘scheppen, vorm laten krijgen in het fysieke’ en manifesteren ‘het laten verschijnen in jouw werkelijkheid’.

Eerder was het creatie- en manifestatievermogen voor veel mensen nog onbewust. Je creëert en manifesteert dan vaak wat je eigenlijk niet wil. Je wil graag iets veranderen in je leven, maar weet niet hoe.

Is jouw creatie- en manifestatievermogen nog onbewust, dan ben je machteloos en een slachtoffer van je omstandigheden. Deze cirkel van oude energie houdt zichzelf in stand, want onmacht en slachtofferenergie ondermijnen weer je creatie- en manifestatiekracht.

 

 

Groei in bewustzijn geeft kracht en vertrouwen

 

Bij veel bewuste mensen is wel bekend dat je creator bent van je eigen leven, maar dat is meestal nog een weten vanuit het hoofd, het denken.

Deze manier van weten is een belangrijke eerste stap in het bewustzijnsproces rondom je creatievermogen, maar is nog niet geaard, doorleefd en geïntegreerd in je hele systeem.

Door de groei in bewustzijn en het opruimen van de oude energie kunnen we steeds meer zien en voelen door de aardse sluiers heen. We herinneren ons meer van wie we zijn en krijgen toegang tot ons innerlijk creatie- en manifestatievermogen. Zo maken we ons los uit die oude cirkel en versterken we ons de andere richting uit: bewust leren gebruiken van dit vermogen geeft kracht en vertrouwen.

 

 

Betekenisvol creëren

 

Het gebruiken van je creatie- en manifestatiekracht gaat niet over ‘lege’ doelen en prestaties of het creëren van levensomstandigheden of materiële middelen zonder diepere betekenis.

Ook leren creëren en manifesteren is een aspect van jouw ontdekkingsreis als ziel. Creëren en manifesteren is vooral waardevol, als het jouw missie als ziel dient, als het jou als ziel laat groeien en tegelijkertijd bijdraagt aan het de groei van de hoeveelheid licht, liefde en bewustzijn van het collectief.

Betekenisvol creëren en manifesteren ontstaat vanuit verbinding met wie jij diep van binnen bent, met jouw wezensenergie.

Je zou kunnen zeggen: hoe meer je als mens beschikking hebt over jouw wezensenergie, hoe groter jouw ware kracht, en ook creatie- en manifestatiekracht.

 

 

Aarden van jouw wezensenergie

 

Als je oude energieën, patronen en denkwijzen in jouw systeem opruimt, komt er meer ruimte voor wie jij in wezen bent. Jouw wezensenergie kan dan meer op aarde worden gebracht, of worden ‘geaard’.

Door het snelle stijgen van het niveau van bewustzijn en de algemene trillingsfrequentie de laatste jaren en het wakker worden van grote groepen mensen, kan in meer mensen meer van hun essentie-energie geaard. Daardoor kan je je creatie- en manifestatievermogen op een dieper niveau leren  kennen en gebruiken.

Nu niet meer vanuit het hoofd, maar vanuit aanwezig zijn in je lichaam, goed geaard en in verbinding met wie je in wezen bent.

 

Toch staan wij in dit proces nog maar aan het begin: de mogelijke groei is oneindig.

 

 

Leren door te spelen

 

In dit proces van het leren kennen van je creatie- en manifestatiekracht hoef je geen einddoel te behalen, geen prestaties te leveren en je kan het niet verkeerd doen.

Het gaat om het proces van jezelf op een steeds dieper niveau ervaren, leren kennen en begrijpen. Het gaat om het leren gebruiken van jouw energie.

Het gaat om de samenwerking tussen je gevoeligheid èn je kracht.

Het gaat om de samenwerking tussen jouw innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie (daarover later meer in een ander artikel).

 

Het gaat erom te genieten van het fysieke en dit vorm laten krijgen.

Dit mag een leuke ontdekkingsreis zijn, waarin jij leert door te spelen, ontdekken en ervaren….

 

 

 

 


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07