Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 1

 

 

Lea van der Eem

April 2020

 

   

 

 

De energie op aarde maakt grote shifts door. Er komt nieuwe energie op aarde, de energiefrequenties en het algehele bewustzijn stijgen en de hoeveelheid licht neemt toe.

 

Om die nieuwe energie op aarde te kunnen ontvangen en verankeren, zijn er mensen die de taak op zich hebben genomen om ankerpunt te zijn.

 

Om wakker wordende ankerpunten begeleiding te geven, is mij door de lichtwereld gevraagd om informatie te delen over verschillende aspecten van ankerpunt zijn, o.a.:

 

* Wat is een ankerpunt?
Wat doet een ankerpunt?
Wat is het verleden van ankerpunten?
Wakker worden als ankerpunt
Groei in aantal bewuste ankerpunten
Het belang van samen

 

 

Wat is een ankerpunt? 

 

Dit zijn mensen, pionier lichtwerkers, die de taak hebben om een ontvangstpunt voor de nieuwe energie te zijn. Zij ontvangen steeds hogere frequenties in hun lichaam en zijn een ‘container’ of ‘bevatter’ van het nieuwe bewustzijn.

Door deze energie, dit licht, in hun lichaam te dragen, stralen ze dit als vanzelf, bewust of onbewust, uit naar hun omgeving.

 

 

Een innerlijke taak

 

Ankerpunt zijn is vooral een innerlijke taak. Eerst dient de energie stevig in jou verankerd te zijn. Pas als deze verbinding sterk genoeg is, kan deze van jou uit gaan verspreiden, zonder dat jij de verbinding met jeZelf en het Goddelijke verliest.

Een ankerpunt kan ogenschijnlijk uren bezig zijn met ‘niks doen’ en ondertussen intensief energetisch werk doen: energie verwerken, laten stromen en verdiepen.

 

 

Hoe wordt de energie verspreid?

 

Er zijn inmiddels vele ankerpunten verspreid over de hele aarde, die samen een groeiend veld van bewustzijn vormen. Mensen wiens bewustzijn een bepaalde groei heeft doorgemaakt, kunnen door dit veld, deze energie, aangeraakt of wakker gemaakt worden. De energie van de aangeraakte persoon kan in de loop van de tijd, na innerlijke reinigingsprocessen en zich losmaken van de oude energie, mee gaan trillen met de frequenties van dit veld.
Dit nieuwe veld wordt ook wel De Nieuwe Aarde genoemd en bestaat tegelijkertijd en naast het oude.

 

 

Verleden van ankerpunten

 

Ankerpunten waren zich in het verleden vaak niet bewust dat zij dit zijn: ook zij waren onder de sluiers en ‘in slaap’. Veel pionier ankerpunten zijn opgegroeid in een omgeving waar het nodig was om nieuw licht te verankeren: op donkere plekken. Zij hebben meestal al vanaf jonge leeftijd te maken met ‘moeilijkheden’: moeite met omgaan met intense gevoelens, moeilijke relaties, moeite om te aarden, wisselende stemmingen en emoties, omgaan met gevoeligheid en door dat alles twijfel en onzekerheid. Dit kwam voort uit de frictie die zij innerlijk voelden tussen wat hen door de buitenwereld werd voorgeschoteld als waarheid en hun verbinding met diepe gevoelens over eigen waarheid.

 

Het mooie is dat deze ankerpunten door al die ‘moeilijkheden’ al vanaf jonge leeftijd zijn begonnen met hun zoektocht naar meer begrip van zichzelf, wie ze werkelijk zijn en wat ze doen hier op aarde. Vaak zijn ze al vele jaren en decennia bezig met intensieve innerlijke processen en het groeien in bewustzijn en vele ankerpunten zijn nu ‘wakker’ en aan het ‘ontwaken’.

 

 

Wakker worden als ankerpunt

 

De fase dat je bewust wordt van je anker-zijn is een ommekeer in je leven.
Vele moeilijkheden waar je eerder mee te maken had, vallen weg. Begrip van wie je bent en wat je hier komt doen, nemen toe. De nieuwe uitdagingen die je tegenkomt zijn geen moeilijkheden meer, maar hulpmiddelen om jou verder te laten groeien en jou lessen te leren waardoor je energie met steeds hogere frequenties, steeds meer bewustzijn, in je lichaam kan dragen.
Het bewustzijn van jouw taak in en je gevoel van verbinding met het geheel neemt toe.

 

 

Groei in aantal bewuste ankerpunten

 

De afgelopen jaren zijn er veel mensen bewust geworden van hun taak als ankerpunt en dit aantal neemt snel toe. Sommigen verrichten hun taken op de voorgrond en zijn zichtbaar, zoals ik dat bijvoorbeeld doe door te schrijven en de lichtactivaties te verzorgen.


Anderen doen dit meer op de achtergrond en zijn minder zichtbaar. Zij bereiken vaak mensen die (nog) niet uit zichzelf gaan zoeken, lezen of meedoen met bijvoorbeeld activaties. Zij verspreiden licht op een ‘stillere’ manier.

Elk ankerpunt is belangrijk en waardevol en draagt bij aan het veld van bewustzijn. Hij / zij mengt de nieuwe energie met zijn of haar specifieke trilling. Daardoor is de uitstraling uniek en zal andere mensen kunnen bereiken of net weer andere dingen in mensen aanspreken.

 

 

Het belang van samen

 

De ankerpunten zijn ook voor elkaar belangrijk. Het kan moeilijk en zwaar zijn om de nieuwe energie te verankeren in een omgeving waar veel verdichte, zware, 3D energie is. Dat vraagt veel van je energie, je lichaam en je bewustzijn.
Daarom is het fijn dat nu al zoveel mensen deze energieën met hogere frequenties in zich kunnen dragen. Het veld wordt steeds omvangrijker en krachtiger. De frequenties gaan steeds verder omhoog. Doordat veel mensen ankerpunt zijn, wordt het dragen makkelijker en lichter.

 

Het is echt een gezamenlijk proces. Binnen het veld heeft ieder zijn eigen taak. Voorloper pionier ankerpunten, hebben het eerder in hun leven vaak zwaar gehad en kregen weinig steun, herkenning en bijval.
De voorlopers geven richting aan en verlichten het pad. Dat er nu veel mensen zijn die zich aan kunnen sluiten geeft voor de voorlopers veel verlichting. Uit deze aansluiting komt herkenning, steun, begrip en vertrouwen voort. Dit vormt een belangrijke basis en is voeding voor verdere groei voor de voorlopers. Zij kunnen dit weer delen, zodat het geheel verder groeit. Zonder de aansluiting en steun van zoveel mensen zou deze groei niet mogelijk zijn. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: de groei gaat alleen samen.

 

In het tweede deel van dit artikel lees je meer over ankerpunt zijn en:

 

  • De verbinding met boven & aarden
  • Overbelasting & zelfzorg
  • Steun vanuit de lichtwereld
  • Plannen & meestromen
  • Uitdagingen
  • En: Ben ik een ankerpunt?

 

Shine bright!

You are love(d).

 

💓 Lea

  

Nieuw:

Audio / meditatie / activatie Ankerpunt Zijn 

 

Het luisteren van deze audio:

 

* Laat je ervaren hoe je je lichaam kan gebruiken om nieuwe Licht en Bewustzijn,

hogere energiefrequenties, te ankeren in het Nieuwe Veld.
* Brengt je meer in je lichaam en je voelen.

* Herinnert je aan wie je bent, aan je ankerpunt zijn.

* Brengt je in een hogere trilling, een hoger bewustzijn.

* Laat Licht en energie door je hele lichaam heen stromen.

 

 

De lichtactivaties die ik mag verzorgen

begeleiden ankerpunten en dragers van licht

bij het proces van wakker worden

en laten groeien van licht en bewustzijn.


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07