2021: Belichamen van steeds meer van jouw Licht

 

Lea van der Eem

Januari 2021

 

 

 

Tijdens je leven op aarde belichaam je maar een gedeelte van de energie die jij bent.
Jij bent veel groter dan alleen hier en alleen dit en je bestaat uit hogere lichtfrequenties dan je op dit moment ervaart.

 

Door de ontwikkeling die je doormaakt kan er wel steeds meer van jou hier op aarde zijn.

 

Je maakt je los uit oude bewustzijnsvelden.
Je laat de zware, verdichte energieën vrij uit je systeem.
Je stopt met dragen van energie voor andere mensen.
Steeds meer ruimte komt er in jou.
Beetje bij beetje verhoog je je trillingsfrequentie.

 

Als je in lagere trillingen bent, dan kunnen de hogere frequenties je niet bereiken.

Door het verhogen van je trilling, word je wel bereikbaar voor die hogere energiefrequenties en ook voor steeds meer van jou.

 

Je kan meer en meer licht en bewustzijn bevatten, ervaren, terwijl je in dit fysieke lichaam bent.

Dit nieuwe licht trilt op weer diepere lagen het oude los en zo komt er ruimte voor weer meer licht en bewustzijn.
Deze processen versterken elkaar.
Steeds dieper ruim je op.
En je bent bereikbaar voor steeds hogere frequenties van licht.

 

Je innerlijke werk in 2020 en de jaren daarvoor vormden een voorbereiding op 2021 en de komende jaren. Je bent bezig geweest met het verstevigen van jouw basis. Je bent een landingsplaats voor licht aan het worden en in 2021 zal meer van je hogere frequentie Zelf zich bij je aardse zelf voegen.

 

Je zou ook kunnen zeggen dat dit een multidimensionaal of hogere dimensie-jij is.

 

In het begin zal je deze nieuwe staat van zijn waarschijnlijk vooral kunnen ervaren als je alleen bent, tijdens meditaties, lichtactivaties of andere afstemmingen, of in de natuur. 

 

Door ruimte te maken in je dagelijkse leven voor deze afstemming en energie, bewust aanwezig te zijn en deze nieuwe-jij uit te nodigen en welkom te heten in je lichaam, zal dit proces soepeler verlopen en geef je de nieuwe jij een plek op aarde.
Meer en meer zal je de ‘nieuwe jij’ kunnen integreren met je aardse Zelf.

 

Vanuit deze diepere verbinding met jeZelf zal je met meer gemak jouw lichtplek in het nieuwe veld in gaan nemen.

 

Dit is een doorgaan proces dat zich steeds verder verdiept.
Als deze geüpgrade versie van jou voldoende is geïntegreerd, dan is er een basis voor weer nieuwe upgrades van licht, bewustzijn en hogere frequenties.

 

Je hoeft hierbij, zoals altijd, niet bezig te zijn met een doel of resultaten, maar je mag ervaren, aanwezig zijn en vooral ook genieten van dit bijzondere, zeer bijzondere, proces…

 

💓 Lea

 

 

 

Tijdens deze activatie ontvangen we een versie van onszelf die bestaat

uit hogere lichtfrequenties dan die ons eerder kon bereiken.

Door een krachtige lichtverbinding met een grote groep mensen,

vormen we een landingsplaats voor nieuw licht en bewustzijn. 

Je wordt liefdevol begeleid bij hoe je deze energie in je lichaam kan ontvangen en ankeren

en bij het op weer een diepere laag innemen van jouw lichtplek in het nieuwe veld.

 


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07