Artikelen / blogs door Lea

Zien door de sluiers heen

"Ik sta er nog versteld van hoe compleet anders de wereld eruit kan zien, als je kijkt vanuit een ander, ruimer bewustzijnsperspectief. Toen ik nog vastzat in de 3D matrix, keek ik vanuit dat perspectief naar mijn vader.  Vanuit daar gezien leek ik niet veel aan hem te hebben. Als ik kijk vanuit waar ik nu ben, kan ik pas zien en begrijpen hoe ontzettend veel hij voor mij heeft betekend en gedaan." Lees hier verder.

 

 

 

2021: Belichamen van steeds meer van jouw licht

"Je innerlijke werk in 2020 en de jaren daarvoor vormden een voorbereiding op 2021 en de komende jaren. Je bent bezig geweest met het verstevigen van jouw basis. Je bent een landingsplaats voor licht aan het worden en in 2021 zal meer van je hogere frequentie Zelf zich bij je aardse zelf voegen." Lees hier verder.

 

 

 

 

Geankerd in Licht en BewustZijn

"Eén van de grote lessen die je in 2020 hebt kunnen oefenen is het geankerd zijn in je eigen energie. Niet terugdeinzen en je klein maken bij het ontmoeten van zware, verdichte 3D-energieën, in de vorm van mensen of situaties. Geen energie overnemen en meegaan in onbewust zijn, negativiteit, oordelen, drama of strijd.

En wel: oordeelvrij en neutraal staan in licht, liefde en bewustzijn." Lees hier verder.

 

 

 

21 - 12 - 2020: Opening naar de nieuwe fase

"Op 21 – 12 – 2020 wordt een nieuw veld van licht en bewustzijn op aarde geopend.

 Mede door de grote belangstelling voor deze planetaire gebeurtenis en zoveel mensen die zich op deze dag in bewustzijn zullen verbinden wordt deze nieuwe energie, dit nieuwe veld, bekrachtigd en geactiveerdTijdens mijn afstemmingen op de energie van 21 december 2020 krijg ik keer op keer het woord ‘rewire’ te horen, dat opnieuw bedraden, opnieuw instellen, herprogrammeren, betekent." Lees hier verder.

 

 

Wat is voor jou het goud van 2020?

December 2020

"2020 is een jaar waarin je bewustzijn grote sprongen heeft gemaakt. 

Je bent verder wakker geworden voor jouw innerlijke waarheid, voor wie jij diep van binnen bent en voor jouw opdracht. Je bent voorbereid om vanuit diepe verbinding met jeZelf en geleid door de wereld van Licht, een ankerpunt te zijn voor licht en bewustzijn in een wakker wordende en veranderde wereld." Lees hier verder

 

  

Ja zeggen tegen jouw opdracht

November 2020

"Ik heb JA gezegd tegen de opdracht om door al dat donker, vergeten en zware energielagen heen mijn weg terug te vinden naar het licht dat ik ben en deze energie, dit Licht, in dit aardse lijf, steeds krachtiger, feller te laten schijnen."  Lees hier verder

 

 

  

Portaal 1-11 tot 11-11: Vergroten van je Innerlijke Licht

Oktober 2020

"De instroom van licht kan ook oude meegedragen angsten, kwetsbaarheden, pijn en verdriet in je bewustzijn brengen, die door ervaringen in eerdere levens, gekoppeld zijn aan die diepe verlangens.  Het ene moment kan een krachtig openende stroom van warmte, licht en liefde ervaren worden, terwijl het andere moment diepe oude angst en pijn voelbaar zijn om vervolgens weer over te gaan in zachte subtiele tintelingen en gewaarwordingen. Het is allemaal onderdeel van het proces."  Lees hier verder

 

 

  

In Liefde staan voor jouw hoogste Waarheid

Oktober 2020

"Het vraagt moed om te durven vertrouwen, als je in de buitenwereld oordelen ontmoet en je (nog) geen bevestiging ontvangt. Het vraagt moed om jouw pad te gaan, als je op weerstand stuit. Het vraagt moed om het anders te doen, dan de mensen om je heen. Je bent hier in dit leven op aarde om jouw innerlijke waarheid te leven, om jouw unieke Zelf te zijn."  Lees hier verder

 

 

  

Samenwerken met de Volle Maan

September 2020

"De volle maan is er niet om jou het leven moeilijk te maken, maar haar energie ondersteunt jouw groei en ontwikkeling. Wanneer je meegaat in de oude slachtofferenergie, je aanspant en verzet biedt, kan de energie van de volle maan als zwaar en moeilijk aanvoelen. Als je ruimte maakt, ontspant, je overgeeft en opent, kan de maanenergie soepeler door jou heen werken."  Lees hier verder

 

 

  

Herfst Equinox 2020: Diepgaande reiniging en transformatie

September 2020

"Velen van de lichtdragers of wegwijzers, hebben intens zware energieën doorvoeld de afgelopen periode. Oude, verdichte, gesloten, vastzittende energie in de keel, het borstgebied, middenrif, buik en bekkengebied, kwam in het bewustzijn.  

Je kan het gevoel hebben dat je binnenstebuiten bent gekeerd. De afgelopen periode is een fase van diepgaande reiniging geweest..."  Lees hier verder

 

 

  

Familie van Licht

Augustus 2020

"Je Familie van Licht zijn energiewezens / zielen, zonder fysiek lichaam, die resoneren met jouw zielsfrequentie. Hun energie / trillingsfrequentie voelt voor jou fijn en vertrouwd en past bij jou, omdat jij uit hetzelfde bestaat.  Zij zijn onderdeel van jouw thuis, waar je vandaan komt en waar je naar terug keert, na dit aardse avontuur.

Zij ondersteunen jouw reis en missie op aarde en doen alles om je zo goed mogelijk te begeleiden."  Lees hier verder

 

  

Energienieuws: Vertrouw op jouw proces

Augustus 2020

"Vertrouw op jouw proces. Ga naar binnen. Zie alles wat daar te zien is. Voel alles wat daar te voelen is. Oefen om in vertrouwen en liefde te blijven bij alles wat je tegenkomt en wat er in je leven gebeurt. Verbind je steeds dieper met jeZelf. Het komt echt op precies het juiste moment. Geef je maar over. Geen haast, geen druk, als jij er echt klaar voor bent, volgt de rest vanzelf." Lees hier verder

 

  

Leeuwenpoort 2020: Activeren van je zielsmissie

Augustus 2020

"Tijdens deze Leeuwenpoort wordt wie jij in de kern bent, je ware aard, je ware kracht, geactiveerd. Wat jij echt te brengen hebt, is al aanwezig, is al geleerd, zit al in jou.  Het gaat om naar binnen gaan en her-inneren wat er al is. Dit is het leven waarin al je opgedane kennis, wijsheid, inzichten, ervaringen, uit eerdere levens worden samengevoegd en geïntegreerd." Lees hier verder

 

  

Van angst naar liefde

juli 2020

"De angsten uit de collectieve velden van de levens van verkettering zijn diep verankerd. Dit is de tijd dat deze diepe angsten uit ons systeem gaan. Door te groeien in bewustzijn en je innerlijke frequentie weer verder omhoog te brengen, tril je die energie met lagere frequenties er uit. Samen verschuiven we de oude angstfrequenties naar de ‘nieuwe’ frequenties van licht en liefde…Lees hier verder

 

  

Intense shifts deze zomer

juni 2020

"Er komen flinke shifts en downloads aan deze zomer.  Dit is geen zomer om plannen te maken. Op vakantie gaan of andere uitjes vooruit plannen, lijken niet aan de orde te zijn. De energie kan soms opeens heel intens zijn en de shifts en downloads volgen elkaar snel op. Fijner is om het van dag tot dag en moment tot moment te leven en in te voelen wat past en goed is. Er is lege ruimte nodig zodat je mee kan stromen met wat er zich in het moment aandient en wat er in energie van jou gevraagd wordt.Lees hier verder

 

  

Poort naar nieuw bewustzijn

juni 2020

"Een grote shift brengt je naar een nieuw bereik van energie-frequenties. Groeien in bewustzijn en het ophogen van de frequenties die je in je lichaam kan bevatten, gaat niet in één stijgende lijn. Je verschuift van bandbreedte en hebt daarbinnen toegang tot een bepaald bereik. Als je ‘nieuw’ binnenkomt in een bandbreedte, krijg je de mogelijkheid om binnen het bereik van dit gebied je frequentie omhoog te brengen. Regelmatig verschuif je in frequentie op en neer.Lees hier verder

 

  

Van tekort naar Overvloeds-Bewustzijn

juni 2020

"De energie van tekort zit diep in ons systeem geprogrammeerd. Tijdens je proces van wakker worden groeit je bewustzijn in oneindig veel gebieden. Overvloeds-bewustzijn is één zo’n gebied en is een weerspiegeling van de verbinding met wie je werkelijk bent, een spiegeling van jeZelf. Als je jezelf diep van binnen kent en aanwezig bent met jouw wezensenergie in je lichaam, ben je gevuld en voel je je rijk van binnen.Lees hier verder

 

  

Ophelderen van energie-verstrengelingen

juni 2020

"Als gevoelig en empathisch mens neem je makkelijk energieën van andere mensen over. Vaak veel meer dan je je bewust bent. Sterke verwevenheid in energie,  bijv. met je partner, kinderen of ouders kan voor ‘gedoe’ of afhankelijkheid tussen mensen zorgen en troebel maken. 
In deze tijd mag alles in het licht komen en opgehelderd worden, ook de energetische verstrengeling tussen mensen. Zodat er geen licht en kracht meer vertroebeld zijn, maar ieder mens volledig in eigen energie, trilling, kracht en waarde komt te staan. Jouw licht wil in de zuiverste vorm op aarde worden gebracht.Lees hier verder

 

  

Van ego naar Goddelijk

mei 2020

"In de oude energie leef je vanuit ego. Ego is gebaseerd op angst en vormt beschermlagen, verhardingen. We hebben allemaal dikke ego-lagen om ons heen gevormd. Waar deze bedoeld waren om je te beschermen, hebben ze je in feite afgehouden van wie jij in de kern bent: je Goddelijke Zelf. Het vasthouden aan angst en ego verbreekt de verbinding met deze kern. Goddelijk is niet iets verhevens of weggelegd voor enkelen. Goddelijke energie is jouw oorspronkelijke energie: dat wat overblijft als alle beschermlagen wegvallen, je pure kern, licht.Lees hier verder

 

  

In vrijheid uiten en leven van jouw hoogste waarheid
= creëren van De Nieuwe Aarde

mei 2020

"In de oude energie ben je vooral gericht op wat er buiten jou is. Je reageert op je buitenwereld en consumeert dat wat er van buiten op je af komt.
Als je wakker wordt, verschuift je focus van buiten naar binnen en je gaat de verbinding met jeZelf maken. 
Jij bent hier om iets nieuws te brengen. Dat nieuwe vind je diep in jeZelf, in je hart en je buik. Lees hier verder

 

  

Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 2

Mei 2020

"Mensen die ankerpunt zijn voor de nieuwe energie hebben een sterke verbinding met ‘boven’ gehouden, omdat het hun taak is om die energie op aarde te brengen. Hier ligt ook meteen de uitdaging: door de sterke gerichtheid op boven, is de verbinding met het lichaam, de aarde en geaard zijn meestal iets wat ontwikkeld dient te worden. Leren hoe je de energie van boven kan aarden via je lichaam is onderdeel van je lessenpakket als ankerpunt. Om als ankerpunt goed te kunnen functioneren is het van belang jezelf energetisch zo schoon en zuiver mogelijk te houden. Wil jij weten of jij een ankerpunt bent voor de nieuwe energie?

En hoe zorg je goed voor jezelf en jouw energie?" Lees hier verder

 

  

Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 1

April 2020

"De energie op aarde maakt voortdurend shifts door. Er komt nieuwe energie op aarde, de energiefrequenties stijgen, het algehele bewustzijn stijgt en de hoeveelheid licht neemt toe. Om die nieuwe energie op aarde te kunnen ontvangen en verankeren, zijn er mensen die de taak op zich hebben genomen om ankerpunt te zijn. Wat is een ankerpunt? Wat doet een ankerpunt? Wakker worden als ankerpunt. Groei in aantal bewuste ankerpunten. Het belang van samen." Lees hier verder

 

  

Nabespreking gratis lichtactivatie 18-4-2020

April 2020

"Net als het thema van deze tijd, bleek ook het thema van deze lichtactivatie: diepgaande reiniging en wedergeboorte."  

Lees hier verder

 

 

 

 

Afronding van grote stukken karma

April 2020

"Deze maand komen lessen die de afgelopen 2,5-3 jaar jouw thema’s zijn geweest tot een diepere afronding. Deze lessen waren gebaseerd op vele, vele ervaringen in dit en vorige levens. Grote stukken karma komen ten einde. Het nieuwe tijdperk sijpelt meer en meer jouw leven binnen. Het is allemaal al aanwezig in jou.  Jouw hart is de toegangspoort."  Lees hier verder

 

 

 

2020: Het jaar van upgrades voor je hart

April 2020

"2020 is een 4-jaar (2+0+2+0) en staat o.a. in het teken van het hart (het hartchakra is het vierde chakra). De energieën zijn dit jaar ondersteunend om verhardingen die zich om jouw hart heen hebben gevormd, verder te laten verzachten en opengaan. Zo krijg je meer toegang tot jouw bronenergie en kan het proces van steeds meer leven vanuit je hart, zich verdiepen."  Lees hier verder

 

 

 

De shift naar leven vanuit je hart

Maart 2020

"Er bestaan meerdere realiteiten naast elkaar. Op welke realiteit (of frequentie) jij bent afgestemd en tot welke realiteit (of dimensie) jij toegang hebt met jouw bewustzijn, bepaalt jouw werkelijkheid. Voor sommige mensen is dit een tijd van angst, ziekte en beperking. Dat is ook echt hun realiteit. Maar er zijn ook andere werkelijkheden. Al voel ik de onrust om me heen wel en verwerk ik op vele momenten energie voor het collectief, toch is het in mijn wereld vredig, rustig en vol vertrouwen."  Lees hier verder

 

 

 

Intense processen en ongekende groei in bewustzijn

Maart 2020

"Veel mensen zijn de afgelopen 2 - 2,5 jaar door een intense reinigingsperiode gegaan, waarin thema’s en lessen uit vele voorgaande levens de revue zijn gepasseerd. 

Het is niet voor niks dat je de afgelopen 2,5 jaar zoveel gevoelens van angst, pijn en verdriet hebt gevoeld. Dit waren geen gevoelens van het moment, maar energieën die lang, zeer lang, in je systeem opgeslagen hebben gelegen.Het is ook niet voor niks dat je de afgelopen jaren zoveel behoefte had om tijd met jezelf door te brengen. Alleen zo kon je afdalen naar diepe lagen in jeZelf."  Lees hier verder

 

 

 

Verantwoordelijkheid nemen voor je leven geeft vrijheid

Februari 2020

"In je systeem ligt veel oude energie opgeslagen, overgenomen van je omgeving, meegenomen uit vorige levens, overgedragen in familielijnen en verbonden met collectieve velden. Zolang deze energieën onbewust zijn, beïnvloeden ze je gedachten, gevoelens, keuzes en de stappen die je zet. Deze oude energie maakt dat je afgehouden wordt bij wie je in wezen bent. Je denkt dat jij je leven leeft, maar in feite word je bepaald door oude energieën, trauma’s, angsten, beperkende overtuigingen en gedachten en ben je onvrij.

Je mag je bewustzijn laten groeien en oude energie vrij laten, waardoor je de verbinding met jeZelf kan verdiepen. Niet de verbinding met je ego of persoonlijkheid (die zijn gebaseerd op deze oude energie). Maar de verbinding met je ziel, je bron, je wezen of welke woorden je daar ook aan wilt geven."  Lees hier verder

 

 

 

Geld is een gevolg, geen doel

Februari 2020

Lea deelt een persoonlijk verhaal:

"Telkens als de stroom even stagneert of als ik merk dat ik me zorgen begin te maken, is het nodig om opnieuw mijn aandacht naar binnen te richten en de verbinding met meZelf en de bron te herstellen en verdiepen. Zo kom ik weer in vertrouwen, in mijn stroom en komt er ook weer naar me toe wat mij verder brengt en ondersteunt om te kunnen doen waarvoor ik hier ben..."  Lees hier verder

 

 

 

Doorbreken van taboe rondom geld ontvangen voor lichtwerk

Februari 2020

"Rondom het thema geld in combinatie met lichtwerk, kleeft veel oude energie.

Zolang deze oude energie deel uitmaakt van jouw systeem, belemmert dit het innemen van je lichtplek, een vrije doorstroming van energie en de hoeveelheid bronenergie die jij kan belichamen. Zolang jij namelijk de oude energie in je draagt, is er simpelweg minder ruimte voor de energie van wie jij in wezen bent."  Lees hier verder

 

 

 

Hoe komt een lichtactivatie bij Lea tot stand?

Februari 2020

Het ontstaan van een lichtactivatie is een intens, maar wonderschoon proces en gaat in samenwerking met de lichtwereld.

Ben je benieuwd naar hoe dit gaat? 

Lees hier verder

 

 

 

Verder bouwen aan je innerlijke basis

Februari 2020

"Je bent hier welkom, er is een plek voor jou en het is veilig om hier te zijn met jouw energie. Je mag steeds meer landen, dieper aanwezig zijn in je lichaam, ook in de delen waar je dat het engst of moeilijkst vindt: je buik en bekken. Als drager van licht creëer je meer en meer die stabiele, geaarde, veilige plek waar je al zo lang naar verlangt. Eerst in jezelf. Daarna volgt de buitenwereld, die jouw innerlijke groei zal weerspiegelen." Lees hier verder

 

 

2020: Het lichter maken van je hart

Januari 2020

"Je hoeft jezelf niet meer te helen. Je hoeft je omgeving niet meer te helen. Je hoeft jezelf niet meer te verzwaren door te dragen wat niet van jou is. Je mag juist terugkeren naar jouw innerlijke bron van licht en doen wat nodig is om deze zoveel mogelijk ‘aan’ te zetten. Je mag je richten op het activeren van innerlijk licht, waardoor ook in je hart de lichtkracht toeneemt."  Lees hier verder

 

 

Voorbereiden voor upgrades in 2020

Januari 2020

"Er liggen dit jaar een heel aantal upgrades op je te wachten. Je kan de energie van de upgrades al voelen en misschien zie je voor je welke veranderingen deze in je leven gaan brengen. Na al het intense innerlijke werk van de afgelopen jaren, voel je je er helemaal klaar voor. Het kan je waarschijnlijk niet snel genoeg gaan. Toch is het belangrijk om je rust te bewaren."  Lees hier verder

 

 

De nieuwe energie, dat ben JIJ

Januari 2020

"We kunnen dit ascentieproces alleen samen, in verbinding, met elkaar. Elke bijdrage telt. Iedereen is even belangrijk. Hoe zichtbaar of weinig zichtbaar je op dit moment ook bent als drager van licht, JIJ bent belangrijk. Jouw unieke energiesamenstelling is een puzzelstuk om het geheel completer en rijker te maken. "  Lees hier verder

 

 

2020: Verkennen van een nieuwe dimensie

Januari 2020

"Ook al is 2020 begonnen, we bevinden ons nog in een overgangsfase. De nieuwe energie is vooral innerlijk aan het integreren en laat zich nog niet direct in de buitenwereld zien. Je mag vooral aandacht geven aan wat jij nodig hebt om de nieuwe energie in jezelf ruimte te geven. Innerlijke ontwikkeling komt altijd eerst en is leidend. De rest, de buitenwereld, volgt daarop."  Lees hier verder

 

 

Ik werk in opdracht van de Lichtwereld

December 2019

"De lichtwereld bestaat voor mij niet uit concrete personen of wezens, maar is gewoon iets wat er IS. De lichtwereld heeft oneindige mogelijkheden om mij haar boodschappen door te geven. Ik ontvang boodschappen in de lucht en de wolken.

Ik ontvang inzichten door de ervaringen die ik opdoe, mensen die ik spreek, situaties die op mijn pad komen. Ik ontvang informatie via films, TV-programma's, liedjes en internet. Ik ontvang opdrachten in de natuur, via planten, bomen en dieren. Ik ontvang inzichten en een dieper begrip in mezelf."  Lees hier verder

 

 

Welkom in het aquariustijdperk 

November 2019

"In december 2019 sluiten we niet alleen het jaar 2019 af, maar ook een decennium èn een heel tijdperk. We stappen niet van de ene op de andere dag het nieuwe tijdperk binnen. Net als de vele andere overgangen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, is ook deze niet één stap, maar een vloeiend proces.

En net als bij de andere transities, lopen het oude en nieuwe een tijdje naast elkaar en door elkaar heen. Maar er komt een moment, later in de tijd, dat je terug kijkt en kan zien hoe magisch groot deze overgang is geweest. Zoals je dit telkens pas achteraf kan zien en niet als je er middenin zit."  Lees hier verder

 

 

Manisch depressief of drager van licht? 

November 2019

"Door te groeien in bewustzijn heb ik de afgelopen jaren mijn vader kunnen herkennen als lichtdrager. Steeds dieper daalt het besef in wie hij is en hoe ontzettend veel hij mij heeft gegeven door het leven dat hij heeft geleid. Iets dat ik eerder gewoon niet kon zien. In het bewustzijn dat ik nu heb, leer ik met terugwerkende kracht elke dag van hem doordat ik van zo dichtbij zijn leven en worstelingen heb mee kunnen maken. Ik kan dat omzetten in iets goeds en positiefs. Dat is zowel voor hem als voor mij heel helend."  Lees hier verder

 

 

 

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie? 

November 2019

"Wat is een karmische relatie? Waaraan herken je een karmische relatie?
Hoe kan je je hiervan vrijmaken? Wat zijn veel voorkomende lessen in karmische relaties? En hoe ziet een ‘gezonde’ relatie in de nieuwe tijd eruit?
"
 
 

Lees hier verder

 

 

 

 

2020: Innemen van jouw lichtplek 

November 2019

"In de energie van 2020 zal je meer herinneren wie je in essentie bent en het niveau van herinneren zal zich steeds verder verdiepen. Wil jouw licht en uitstraling kunnen groeien, dan is het nodig dat oude energie, die in jouw systeem ligt opgeslagen en die in het verleden jouw licht heeft gedimd, wordt vrijgelaten.

Angst, spanning, pijn, onzekerheid en je klein voelen liggen juist opgeslagen in hen met grote lichtkracht. Zij hebben in dit en vorige levens te maken gehad met de meeste weerstand, tegenkrachten en onbegrip. 

Om meer ruimte te creëren voor jouw innerlijke licht zullen deze oude angsten de komende tijd worden getriggered en losgetrild.  Hoe kan jij omgaan met deze gevoelens?."  Lees hier verder

 

 

 

Afronden 2019, voorbereiden 2020

November 2019

"2019 is voor de meeste mensen een intens en diep transformerend jaar. We zijn flink  door elkaar geschud. Steeds meer illusies en onwaarheden worden opengebroken en afgepeld om zo dieper in jezelf te gaan en vanuit een steeds zuiverder bewustzijn en waarheid in het leven te kunnen staan."  Lees hier verder

 

 

 

Zuivere mannelijke en vrouwelijke energie

November 2019

"Zonder het vrouwelijke wordt er ongeïnspireerd en zonder gevoel lege doelen nagestreefd. Zonder het mannelijke stromen al die mooie, geïnspireerde energieën, ideeën en gevoelens alle kanten uit en krijgen geen richting en concrete aardse vorm."  Lees hier verder

 

 

 

Helen van oude wonden rondom vrouw - zijn

Oktober 2019

"Al lijken mannen en vrouwen hier in Nederland op dit moment in de tijd op gelijke voet te staan, toch is het nog niet eens zo heel lang geleden dat vrouwen geen stemrecht hadden, niet dezelfde opleidingen als mannen konden doen, thuis hoorden te zijn bij de kinderen en ondergeschikt waren aan de man. Dit is maar een klein stukje uit een lange geschiedenis van onderdrukking en ontkrachting van de vrouw en het vrouwelijke. Ook al ben je dit niet bewust, deze geschiedenis ligt opgeslagen in jouw lichaam, energiesysteem en DNA en is van invloed op je huidige dagelijkse leven. Veel van de thema’s die je als vrouw nu als 'problemen' ervaart, vinden haar oorsprong in vele vorige levens en vrouwenlijnen."  Lees hier verder

 

 

 

Hèt proces van deze tijd is je dieper verbinden met jeZelf

Oktober 2019

"Oordelen komen voort uit onbegrip en niet kunnen zien wie jij werkelijk bent en zijn naar buiten geprojecteerde, dus niet in eigen beheer genomen, innerlijke pijn. Jij denkt misschien dat de oordelen jou pijn deden en dat het dus jouw pijn is. Maar in feite heb jij als gevoelig mens de pijn en het gevoel van afgescheiden zijn, van de ander aangevoeld, op een diepere laag dan waartoe de ander in staat was. Je hebt deze energie overgenomen in jouw systeem en bent dit energetisch gaan dragen. Je bent hierdoor bij jezelf vandaan gegaan, hebt de verbinding met jouw kern laten vertroebelen en daarom is  het jouw pijn geworden. Vanwege de afscheiding van je ware zelf."  Lees hier verder

 

 

 

Losmaken uit karmische (familie)velden,

collectieve pijnvelden & zielscontracten

Sept 2019

"Vanuit het huidige bewustzijnsniveau mag je je losmaken van al het oude.

Ook al bestaan de collectieve pijnvelden en karmische (familie)velden wel, je hoeft hier niets meer van te helen, dragen of overnemen. 

Ook al zijn er in het verleden zielscontracten opgesteld, in deze nieuwe tijd mag je altijd kiezen voor wat het meest voedend en steunend is voor jouw groei als ziel en wat jou het meeste licht, ruimte, aarding en kracht geeft. Je mag loslaten wat jou weghoudt bij wie jij in essentie bent. Herkennen en loslaten van de energie die niet bij jou hoort en bij wie jij in wezen bent, is het innerlijke proces van de nieuwe tijd." Lees hier verder

 

 

 

Leren gebruiken van je creatie- & manifestatiekracht

Sept 2019

"Het gebruiken van je creatie- en manifestatiekracht gaat niet over ‘lege’ doelen en prestaties of het creëren van levensomstandigheden of materiële middelen zonder diepere betekenis. Ook leren creëren en manifesteren is een aspect van jouw ontdekkingsreis als ziel. Creëren en manifesteren is vooral waardevol, als het jouw missie als ziel dient, als het jou als ziel laat groeien en tegelijkertijd bijdraagt aan het de groei van de hoeveelheid licht, liefde en bewustzijn van het collectief. Betekenisvol creëren en manifesteren ontstaat vanuit verbinding met wie jij diep van binnen bent, met jouw wezensenergie." Lees hier verder

 

 

 

Verlichten van het collectieve proces

Aug 2019

"Veel lichtdragers verrichten, bewust of onbewust, ontzettend veel energetisch werk voor het collectief. Ze verwerken en transformeren de zware, verdichte energieën en banen een nieuwe weg door de oude energieën heen, naar het nieuwe, naar meer licht en bewustzijn.

Dit kan een zwaar en intens proces zijn.

Hoe kan je dit proces lichter, makkelijker maken?" Lees hier verder

 

 

 

De verbinding met jezelf is de basis van ALLES

Aug 2019

"Als je de roep van je ziel gaat herkennen en het pad van groeien van bewustzijn opgaat, zal alles waar jij niet in verbinding met jezelf bent, frictie geven. Vormen van weerstand, moeilijkheden, gevoelens als pijn, verdriet, onmacht, enzovoorts, geven in feite aan dat jij daar uit verbinding met jouw wezen, jouw essentie, bent." Lees hier verder

 

 

 

Transformeren van diepe oude lagen

Aug 2019

"Want nog steeds heerst het idee dat je niet goed bezig bent, als je geconfronteerd wordt met gevoelens als onzekerheid, verdriet, pijn en angst. Dat is een oud patroon, dat we samen mogen herkennen en loslaten. Daarvoor in de plaats mogen we een nieuwe waarheid omarmen: jij hebt juist de moedige taak op je genomen om deze gevoelens niet uit de weg te gaan, maar om je te laten raken, het aan te gaan, los te maken en te transformeren." Lees hier verder

 

 

 

Zuivering van collectieve oerpijnen

Juli 2019

"Velen van jullie gaan op dit moment door een intens reinigingsproces. Jullie energie wordt verder opgeschoond: energie met lagere frequenties wordt uit jullie systeem losgemaakt. Dit opschonen voelt voor jou in je mens-zijn, zwaar aan. Je bent een (energetische) weg aan het zoeken/vinden door de verdichte energielagen heen." Lees hier verder

 

 

 

Leeuwenpoort 8-8-2019: Verankeren van nieuwe lichtfrequenties

Juli 2019

"Het is belangrijk dat je op 8-8 een dag creëert waarin jij tijd en ruimte hebt om zoveel mogelijk echt aanwezig te zijn. Een golf van licht spoelt deze dag door je heen. Daarom is het belangrijk dat jij stevig geworteld in jezelf staat. Geef jezelf wat jij nodig hebt om een zo open mogelijk, goed geaard, kanaal te zijn en een toegangspoort op de aarde voor de lichtfrequenties die op deze dag geaard willen worden." Lees hier verder

 

 

 

Groeien op de nieuwe aarde

Juni 2019

"Om verder te kunnen komen op jouw pad van het ontwikkelen van je bewustzijn is het van belang om verder af te dalen in je buik. De tijd is daar om ook licht in je buikgebied te schijnen. Jij mag, daar waar jij bent weggegaan, terugkeren bij jezelf.

Jij mag jouw licht, liefde en aanwezigheid brengen in je buik."  Lees hier verder

 

 

 

Verlicht je buik

Juni 2019

"Om verder te kunnen komen op jouw pad van het ontwikkelen van je bewustzijn is het van belang om verder af te dalen in je buik. 

De tijd is daar om ook licht in je buikgebied te schijnen. Jij mag, daar waar jij bent weggegaan, terugkeren bij jezelf. Jij mag jouw licht, liefde en aanwezigheid brengen in je buik." Lees hier verder

 

 

 

Aanwezig in je lichaam

Juni 2019

Wanneer jij meer aanwezig bent in je lichaam: 

Ben en sta je steviger en stabieler, ervaar je meer vertrouwen en ben je meer verbonden met jouw gevoel, intuïtie en innerlijke wijsheid. Vanuit deze verbinding met jezelf leef je meer in jouw natuurlijke flow en ervaar je meer innerlijke rust. Lees hier verder

 

 

 

Verbinding met je buik

Mei 2019

"Toch is het nodig om aanwezig te blijven en de pijn en angst met liefde en bewustzijn te omringen, zodat deze in het licht gezet en geheeld kunnen worden. Dan kunnen de verhardingen in je buik ontspannen en verzachten, komt er weer ruimte, krijg jij toegang en kan jouw energie en aanwezigheid je buik in stromen en kan jij de verbinding met jezelf herstellen."  Lees hier verder.

 

 

Volle maan 18 mei: Leren groeien door innerlijke weerstand

Mei 2019

"Wrijving ontstaat als je aan iets vast blijft houden, terwijl het eigenlijk niet (meer) bij je hoort. Want waar het schuurt, hou je vast aan energie, een gewoonte, situatie of persoon, die niet meer past. Je houdt nog vast, terwijl het eigenlijk tijd is om verder te gaan en te groeien." Lees hier verder.

 

 

 

 

Hoe kan je omgaan met hoge energiedagen?

Mei 2019

"Hoe je om kan gaan met de nieuw binnengekomen energie (of lichtfrequenties) is niet iets wat je leert door erover te lezen of door het te proberen te begrijpen met je hoofd. Om de nieuwetijdsenergie te kunnen geleiden, móet je wel je lichaam ingaan en echt gaan voelen. Je lichaam meer gaan bewonen, aanwezig zijn, je lichaam openen en ontspannen en leren omgaan met alle gevoelens die je in jezelf tegen komt, maakt dat de nieuwetijdsenergie makkelijker door jou heen kan stromen. Lees hier verder.

 

 

Hoe kan jij je openen om meer te ontvangen?

April 2019

Welke oude patronen houden jou af van ontvangen wat jij op zielsniveau verlangt?

En hoe maak jij je hiervan los zodat jij kan ontvangen wat goed is voor jou en jouw ontwikkeling?

Lees hier verder.

 

 

Loslaten van moeten en hard werken

April 2019

"Door te ontspannen en je met jezelf te verbinden, kan jouw energie weer gaan stromen. Vanuit die stroom ontstaan jouw te nemen acties en stappen voorwaarts vanzelf. Nu niet vanuit moeten en hard werken (wat energie kost), maar vanuit plezier en gemak (wat energie geeft). Zo ga je creëren vanuit de energie van de nieuwe tijd: gemak, ruimte, vrijheid, liefde, verbinding en vertrouwen."  Lees hier verder.

 

 

Moeders: Loskomen uit de oude energie, leven vanuit jezelf

Maart 2019

"Rondom het thema moeder-zijn liggen nog veel oude programmeringen opgeslagen. Met diepe sporen, gelegd door vele vrouwen èn mannen voor ons. Ondanks al het innerlijke werk dat wij hebben verricht, dragen wij hier nog meer van mee, dan wij ons vaak bewust zijn."

Lees hier verder.

 

 

 

Mercurius retrograde: Tijd voor rust, bezinning en verdieping

Maart 2019

"Het is tijd om rust te nemen, je aandacht weer op jezelf te richten en naar binnen te keren. Tijd om de verbinding met jezelf te verdiepen en even afstand te nemen van stappen voorwaarts willen zetten. Vanuit die verbinding met jezelf komen de stappen vooruit vanzelf weer. Dat zijn dan geen bedachte stappen, vanuit je hoofd of omdat het moet, maar het is geïnspireerde actie, vanuit de verbinding met je ziel." Lees hier verder.

 

 

Loslaten van mensen die je lief zijn tijdens je groeiproces

Maart 2019

"Je merkt steeds vaker dat jullie niet meer op dezelfde lijn zitten. Jullie energieën lijken niet meer op elkaar aan te sluiten. Je vindt niet meer de connectie en het begrip voor elkaar, die er eerder zo vanzelfsprekend was. Het kan lijken of jullie in een andere wereld leven en dat is in feite ook zo: jullie leven in een andere dimensie, in een andere energie en waarheid, waardoor jullie elkaar niet of minder goed kunnen ‘bereiken’." Lees hier verder.

 

 

Co-creëren met de energie van de nieuwe tijd

Februari 2019

"Wat is het toch een bijzondere tijd! Zoveel energie komt er op ons af. Soms kan je je overweldigd voelen door de intensiteit, de kracht en alles wat dat in jou teweegbrengt, wil je liever even schuilen tot de storm voorbij is. Soms is dat ook goed en mag je je tijd en rust nemen om het te laten gebeuren. Maar het is niet meer de bedoeling om je te verstoppen in je schuilkelder. De tijd is gekomen om stevig te blijven staan, aanwezig te zijn met jouw energie en samen te werken met de transformatie-energieën." 

Lees hier verder.

 

 

Aanwezig zijn in je lichaam: Sleutel in transformatietijd

Januari 2019

"Aanwezig zijn in je lichaam is de sleutel om stabiel en rustig te blijven staan in deze intense transformerende tijd, waarin de energieën versneld, soms in razend tempo, om en door jou heen bewegen."

Lees hier verder.

 

 

 

Je trillingsfrequentie hoog houden in je dagelijkse leven.

Januari 2019

"Al vele jaren zijn de lichtwerkers hun trillingsfrequentie aan het verhogen en daarmee de algemene frequentie op aarde. Stapje voor stapje maken we ons los uit de lagere frequentievelden. In je eigen trilling zijn en steeds meer van jouw oorspronkelijke licht belichamen op aarde, te midden van de zwaardere energieën, is een uitdagende opdracht."  Lees hier verder.

 

 

Jouw taak op de nieuwe aarde.

December 2018

"Wij hebben allemaal onze taak op de nieuwe aarde. Onze taken lijken misschien van de buitenkant op elkaar, we brengen allemaal licht. Toch doen we dit op onze eigen unieke manier. Er is maar één iemand zoals jij, met jouw unieke trillingsfrequentie. Niemand kan het licht op aarde brengen, precies zoals jij dat doet. Jij voegt iets unieks toe. Wat dat unieke is, is aan jou om te ontdekken."

Lees hier verder.

 

 

 

 

De rijkdom van je innerlijke wijsheid

November 2018

"Toegang hebben tot jouw innerlijke wijsheid is een enorme rijkdom en is jouw navigatie door deze transformerende tijd. Vanuit jouw innerlijke wijsheid weet je wat waar is en wat niet. Je voelt in je buik welke keuzes voor jou kloppen en welke stap of stappen passend zijn voor jou. Door contact met je innerlijke wijsheid voel je vertrouwen, kracht en levenslust." Lees hier verder.

 

 

Meestromen met Mercurius

November 2018

"Tijdens een retrograde van Mercurius gaan er vaker dingen anders dan gepland en dingen kapot. Elektrische apparaten hebben vaker storingen. Je wifi werkt regelmatig minder goed. Afspraken worden vaker afgezegd en er ontstaan eerder misverstanden in communicatie. Goed om hier rekening mee te houden en je te verbinden met de natuurlijke stroom..."  Lees hier verder. 

 

 

Energienieuws: Grenzen en eigenwaarde

November 2018

"Grenzen en eigenwaarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je over je grenzen laat gaan, weet je nog niet wat je waard bent. Wanneer je wel weet hebt van wie jij bent en jouw waarde voelt, zullen jouw grenzen duidelijk en stevig zijn." Lees hier verder.

 

 

 

Zaadjes laten groeien kost tijd

November 2018

Een persoonlijk verhaal waardoor je meer vertrouwen in jezelf, jouw proces en jouw tempo van ontwikkelen krijgt. 

"Er ligt een universum van talenten en mogelijkheden in jou opgeslagen en alles zal er op precies het juiste moment uitkomen…"

Lees hier verder.

 

 

Venus Retrograde: triggeren van het thema eigenwaarde

Oktober 2018

"Tijdens deze Venus retrograde van 5 oktober tot 16 november 2018 zal je door situaties en mensen getriggered worden op oude pijnpunten van je niet gezien, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Wanneer jij je niet gezien voelt door je omgeving, zegt dat iets over jouw gevoel van eigenwaarde op dat gebied in je leven."Lees hier verder.

 

 

De weg naar jouw innerlijke wijsheid

September 2018

"Tijdens je transformatieproces vallen veel oude zekerheiden en waarheden weg. Veel mensen op het pad van innerlijke ontwikkeling zijn op zoek naar nieuwe houvast en waarheden. Het zoeken naar antwoorden buiten jezelf mag plaats maken voor vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid." 

Lees hier verder.

 

 

Je familiekarma laten stoppen bij jou

Augustus 2018

"De energie waarin jij bent opgegroeid, heeft zich onbewust genesteld in jouw energiesysteem. Als lichtwerker en gevoelig mens ben jij die energie met je mee gaan dragen. Je losmaken uit je familiekarma, de energie van jouw familie, is zacht gezegd een flinke uitdaging!"

Lees hier verder.

 

 

Lessen in helen van familiekarma

Augustus 2018

 "Familiekarma stopt bij jou wanneer jij zo gevuld bent met jezelf, met jouw eigen energie en licht, dat er geen ruimte meer is voor de oude, onbewuste energie die al zo lang door jouw familie en jou als ziel, is meegedragen." 

Lees hier verder.

 

 

 

Nieuwe fase voor lichtwerkers: Verbinden in kracht 

Mei 2018

"De lichtwerkers die de afgelopen jaren hun tijd hebben gewijd aan het ontwikkelen van bewustzijn, hebben een aantal fasen doorlopen. De fasen van het begin van bewustwording, het doormaken van intense processen, chaos, eenzaamheid, jezelf klein houden, slachtofferschap en onmacht. Maar ook van het toenemen van vertrouwen op jezelf, jouw intuïtie en het leven. Na al die intense processen van de afgelopen jaren begint zich iets nieuws aan te dienen: het innemen van jouw plek, jezelf laten zien en je verbinden met andere lichtwerkers." Lees hier verder.

 

 

Aarden is jouw licht belichamen

Mei 2018

"In deze bijzondere transformerende tijd kan steeds meer van jouw licht hier op aarde komen. Je ruimt oude energie en patronen op, zodat je steeds meer van jouw wezensenergie kan ontvangen. Jouw systeem went langzamerhand aan de hogere energiefrequenties en je kan deze lichtere energie steeds meer aarden, oftewel belichamen. Dat is waar het aardingsproces in deze tijd over gaat."  Lees hier verder.

 

 

Omgaan met ascentieverschijnselen

April 2018

"Er zijn verschillende woorden te geven aan de overgangsfase waar steeds meer mensen zich in bevinden. Proces van ascentie of ontwaken. De overgang van hoofd naar hart en buik en naar een hartgedragen bewustzijn. Het zijn allemaal beschrijvingen voor hetzelfde proces van groeien van je bewustzijn. In dit artikel lees je over hoe je op een liefdevolle manier met dit regelmatig intense en uitdagende proces om kan gaan." Lees hier verder.

 

 

 

Helder BewustZijn 15 jaar!

April 2018

"Ik was vastbesloten mijn eigen pad te bewandelen. Ik wilde contact maken met mensen vanuit mezelf, mijn intuïtie en helemaal mijn manier van begeleiden ontdekken. Dat was een pittige weg om te gaan, om zo te pionieren!"  

Lees hier verder.

 

 

Liefde voor je transformatieproces

Maart 2018

"De transformatie energie is al tijden intens en soms zelfs overweldigend. Laag na laag worden we de diepte in getrokken. Alles wat daar ligt opgeslagen wil gezien, gevoeld en begrepen worden. En het allerbelangrijkste: het wil liefde ontvangen.

Liefde is de kern, de sleutel en de bestemming van ons transformatieproces." Lees hier verder.

 

 

Lichtwerkers: Helen van angst meegenomen uit vorige levens

Januari 2018

"In dit artikel ga ik dieper in op pijnlijke ervaringen van lichtwerkers in vorige levens, de impact op dit leven en hoe deze ervaringen geheeld kunnen worden."

"Helen is het brengen van bewustzijn, vertrouwen, licht, ruimte, liefde en helderheid."   Lees hier verder.

 

 

Lichtwerkers: Verbinden met je innerlijke licht

December 2017

"Nu, in deze tijd, mag jij ontdekken hoe je vanuit de verbinding met jouw innerlijke bron je leven kan leiden en in de wereld kan staan.Je trilt dan niet meer mee met de energiefrequenties om je heen, maar in jouw eigen frequentie. Je geeft jezelf niet meer weg en trekt je niet meer terug, maar bent aanwezig in jezelf, in jouw kern. Je bent verankerd in je lichaam en verbonden met de aarde."  Lees hier verder.

 

 

Hoge energiedagen in de nieuwe tijd

November 2017

"Herken jij je in de woorden lichtwerker, nieuwetijdsman of –vrouw, “devine changemaker”, “empath” of hooggevoelig?
Bewandel jij het pad van bewustzijn en ben je de laatste jaren steeds gevoeliger en bewuster geworden? Dan merk je waarschijnlijk dat je op sommige dagen (intense) gevoelens ervaart, zonder dat je precies begrijpt waar deze gevoelens vandaan komen."  Lees hier verder.

 

 

 

Het leven van een lichtwerker

September 2017

"Een lichtwerker heeft de missie om meer licht, liefde en bewustzijn op aarde te brengen. Dat lijkt een mooi en makkelijk proces, maar als jij een lichtwerker bent, is het zeer waarschijnlijk dat jouw leven de laatste jaren juist zwaar is geweest en dat je intense innerlijke processen hebt doorlopen."  Lees hier verder.

 

 

 

Herinneren wie je bent

September 2017

"Door het contact met jouw innerlijk te versterken en je te herinneren wie je bent, wordt jouw energie steviger, creëer je meer helderheid en zorg jij beter voor jezelf."

Lees hier verder.

 

 

 

Aarden = Aanwezig zijn.

Augustus 2017

"Jouw lichaam is je aardse deel. Incarneren betekent letterlijk “in het vlees gaan”. Het is aan jou om van je lichaam een veilige plek te maken en jouw energie daar welkom te heten. Jouw energie mag jouw lichaam meer gaan bewonen en steeds meer echt aanwezig zijn. Zo breng je jouw energie op aarde en “aard” je jouw energie."  

Lees hier verder.

 

 

Energie geleiden met je lichaam

Mei 2017

 "...Je mag deze gevoelens in jezelf nu met andere ogen gaan bezien. Ze hoeven niet meer gekoppeld te worden aan oorzaken en oplossingen. Het is niet meer nodig er een verhaal bij te maken.

Het is de bedoeling deze gevoelens te doorvoelen, de ruimte te geven, te laten stromen, te aarden en daarmee op te ruimen en los te laten..."

Lees hier verder.

 

 

 

De waarheid ben je zelf

Mei 2017

"...In deze nieuwe tijd gaat het om vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid, op jouw intuïtie, op jouw waarheid en op wie jij bent...."

Lees hier verder.

 

 

 

Losmaken uit oude patronen: Leven vanuit jezelf.

Maart 2017

"...Ken jij het gevoel alsof er een gespannen band rond je borstkas zit? Ter hoogte van je hart en je derde chakra (bovenin je buik, net onder je ribben)? Het gevoel dat je ergens uit wilt losbreken, jezelf wil bevrijden, maar je weet niet precies waaruit?..."

Lees hier verder.

 

 

Contact maken met je binnenwereld: Zacht zijn voor jezelf.

Maart 2017

"Als je hebt ervaren dat wat buiten jou is je niet kan geven wat je echt nodig hebt, is er een nieuwe weg te ontdekken. De weg naar binnen, naar contact met wie jij echt bent..."

Lees hier verder.

 

 

 

Lessen in liefde

Juli 2016

"....Vaak begrijp je tijdens het ervaren van moeilijke dingen in je leven niet wat de onderliggende les is. Soms kan het jaren duren, en soms misschien wel een heel mensenleven, voordat de mist optrekt en de lessen in liefde zichtbaar worden…"  

Lees hier verder.

 

 

Ruimte innemen, zijn wie je bent 

September 2015

"....Door je aandacht te verplaatsen van gericht zijn op de buitenwereld naar je binnenwereld en van gericht zijn op denken en doen naar gericht zijn op je gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen, hart en ademhaling krijg je meer contact met wie jij bent...."  

Lees hier verder.

 

 

Zielepijn: ingang tot ontwikkeling 

Juli 2015

"....Meestal wordt pijn rond hetzelfde thema vele malen aangeraakt. Net zo vaak totdat je je eigen gevoeligheid gaat herkennen, erkennen en begrijpen. Net zo vaak tot je zachter wordt en leert hoe je jezelf de liefde kan geven waar je zo naar verlangt...." 

 Lees hier verder.

 

 

 

 

 

 

Deze pagina delen:


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07