De waarheid ben je zelf

Lea van der Eem

Mei 2017

‘Waarheid’ buiten onszelf

 

Heb jij als kind geleerd te vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid, gevoel en intuïtie?
Heeft iemand jou vanuit liefde voorgedaan hoe je dat kan doen?
Heel waarschijnlijk niet en werden jou juist dingen van buitenaf opgelegd.

 

 

Meestal is ons geleerd te vertrouwen op wat autoriteiten buiten onszelf verkondigen als waarheid. Er werd ons verteld te luisteren naar bijvoorbeeld ouders, leraren, boeken, media, wetenschappers, artsen of spirituele goeroes, hun visie en kennis klakkeloos over te nemen en hierbij onze eigen intuïtie en innerlijk weten te negeren.
Had jij ideeën die niet aansloten bij je omgeving en werd dat niet gewaardeerd? Dan kan dat je onzeker en in de war hebben gemaakt.

 

Pioniers, brengers van vernieuwing

 

Als jij dit leest en als jij andere ideeën hebt dan de meeste mensen om je heen, dan ben je waarschijnlijk een pionier. Het is gebruikelijk dat mensen met vernieuwende ideeën niet zomaar worden gesteund door hun omgeving. Toch is het jouw taak om moedig te zijn, door te zetten en jouw eigen weg te bewandelen. Pioniers zijn nodig, zij brengen vernieuwing.
Denk maar aan mensen als Vincent van Gogh en Albert Einstein. Zij moesten heel vasthoudend zijn aan hun visie, tegen de gevestigde orde in. Pas later werden zij serieus genomen en waren andere mensen in staat om hun waarde in te zien.
Zij hebben een moeilijke en eenzame, maar heel belangrijke weg bewandeld. Zij waren zulke brengers van verandering en kunnen inspiratie en vertrouwen geven aan de pioniers van nu.

 

 

"The intuitive mind is a sacred gift 
and the rational mind is a faithful servant. 
We have created a society that honors the servant 
and has forgotten the gift."


- Albert Einstein -

 

 

Loslaten van het oude

 

In de huidige tijd is de rol van pionieren niet slechts weggelegd voor een enkeling. Er zijn veel mensen op allerlei verschillende terreinen bezig met het zich losmaken uit oude patronen en brengen van licht en vernieuwing.
Het is de bedoeling om oude “waarheden” opnieuw te gaan bekijken en betwijfelen. Oude waarheden zijn gebaseerd op ratio, argumenten, controle en angst en zijn daarmee beperkt en beperkend.

 

Licht, liefde, vertrouwen, vrijheid

 

In deze nieuwe tijd gaat het om vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid, op jouw intuïtie, op jouw waarheid en op wie jij bent.
Het is tijd om alles wat je hebt geleerd en nog steeds krijgt voorgespiegeld als waarheid, door wie dan ook jij tot autoriteit hebt gemaakt, onder de loep te nemen en te gaan betwijfelen.
Herinner je dat echte waarheden alleen in jezelf te vinden zijn.
Want alleen jij kan voelen of iets voor jou goed voelt, en daarmee waar is, of niet.
Er hoeft geen wetenschappelijk bewijs te zijn, je hoeft het niet logisch te kunnen beredeneren en niemand hoeft het met je eens te zijn. Het gaat om jouw innerlijke gevoel en weten.

Als je angst voelt, hardheid, onvrijheid of beperktheid, dan is het niet de (volledige) waarheid.

Als jij voelt dat iets je dichter brengt bij liefde, licht, vertrouwen, openheid, verbondenheid, vrijheid en bij jezelf, dan pas is het waar.

Realiseer je dat ook dit artikel voor jou niet waar hoeft te zijn. Dit is mijn waarheid en die wil ik graag met je delen. Ik nodig je uit om ervan te proeven en in jezelf te voelen of er iets resoneert in jou of niet….

 

 

 


Helder BewustZijn

Lea van der Eem

De Zandakkers 12

6674 DJ Herveld

 

lea@helderbewustzijn.com

 

Btw-id: NL001880072B08

 

KvK: 09199936

 

IBANreknr. NL78 INGB 0002 9574 07